Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre tita

ABADIR kameň Titanky Rhey
AITHRA dcéra Titána Ókeana a jeho manželky Téthye, manželka obra Atlanta a matka Hyád
ANATAS kysličník titánu, štvorcový nerast, oxid titaničitý, kysličník titaničitý, druh nerastu, čierny nerast
ANATAS nerastný oxid titaničitý
ATLAS iný názov pre počítač Titan na University of Cambridge
AURÁT zlatitan
AUSPÍCIE vyhliadky, nádeje, záštita, v antickom Ríme znamenia božej vôle
BAŠTA záštita (publ.)
DEMOGRAFIA veda o ľudskej populácii, jej štruktúre a vývoji z kvalitatívnych aj kvantitatívnych hľadísk
EGIDA záštita, ochrana