Výsledky vyhľadávania pre titul kniezat

ARCIVOJVODA titul kniežat habsburského rodu
MARKÍZ francúzsky šľachtický titul, stupeň medzi grófom a kniežaťom