Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre tk stroj

ADMISIA vypustenie, vstup látky do stroja
ANALEPTIKUM látka povzbudzujúca činnosť dýchacieho ústrojenstva, srdca a iných životne dôležitých orgánov, povzbudzujúci liek
ANALYZÁTOR prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie, látka používaná pri analýze, ten, kto prevádza analýzu
BEŽEC pohyblivá súčiastka stroja
ČLNOK časť tkacieho stroja
ELEKTROTOM lek. prístroj na rezanie tkaniva
FANFÁRA slávnostné trúbenie, krátka slávnostná skladba pre dychové a bicie nástroje
INTEGRÁTOR prístroj registrujúci počet impulzov za jednotku času, zariadenie merajúce svetelný tok svetelného zdroja
INTENZIMETER v jadrovej fyzike prístroj registrujúci počet impulzov prichádzajúcich za jednotku času na jeho vstup z detektora rádioaktívneho žiarenia
KAUTER prístroj na vypaľovanie tkaniva, zariadenie na leptanie a vypaľovanie