Výsledky vyhľadávania pre tlac pi

ABRAHAMFFY slovenský filozof a spisovateľ, autor prvej tlačenej slovenskej katolíckej modlitebnej knižky (Ján, 1662-1728)
ABREVIATÚRA tvorenie slov skracovaním, skracovanie častých slov v starých rukopisoch a tlačiach
ALDINKA druh písma - tlačiarenstvo
ALIGÁT príväzok tlačeného alebo rukopisného diela, s ktorým tvorí knižničnú jednotku
ANAGLYF stereoskopické zobrazenie, polovypuklé sochárske dielo, metóda rozmnožovania stereoskopických obrazov tlačou, vytváranie stereoskopického modelu
ANTIKVA stojatá tlačová latinka, okrúhle písmo z 15. storočia
ANTIKVA stojaté tlačové písmo
APRETÚRA konečná úprava výrobku na zlepšenie vzhľadu a kvality, najmä kože, textilu a papiera, úprava textov pred odovzdaním do tlače
ARCH list papiera rôznej veľkosti, otlačok tlačovej formy poštových cenín
CANON značka tlačiarní a kopírok