Výsledky vyhľadávania pre tlacenim

IMPRIMATUR súhlas autora a vydavateľa s vytlačením diela
LARYNGOFÓN hrdelný mikrofón, do ktorého sa hlas prenáša pritlačením ku hrdlu
PCHAŤ tlačením plniť
STLAČ stlačením zovri, stisni
STLAČOVALA tlačením zovierala
STLAČOVALI tlačením zovierali
STLAČOVALO tlačením zovieralo
TRAKTÚRA časť mechanizmu organa uvádzaná do pohybu stlačením klávesu
ZABÁRAŤ tlačením vnárať