Výsledky vyhľadávania pre tlmoc

DABING pretlmočenie a prerozprávanie filmu do inej jazykovej verzie,dabingové štúdio
DABOVAŤ vykonávať dabing, pretlmočiť filmové dialógy do domáceho jazyka
HEJMA český spevák, hudobný skladateľ, prekladateľ, tlmočník, novinár a moderátor (Ondřej, *1951)
INTERPRET ten, kto podáva výklad, tlmočí význam, prekladateľ, výkonný umelec, vo výpočtovej technike prekladač
INTERPRETÁCIA výklad, objasnenie, tlmočenie, pretlmočenie, spôsob hry hudobníka alebo herca
LOMBOVÁ maďarská tlmočníčka, prekladateľka, "jazykový génius", svojho času jedna z najlepších synchrónnych tlmočníkov na svete (Kató, 1909-2003)
PREKLAD pretlmočenie textu
PREKLADAŤ tlmočiť
TLMAČ tlmočník (zastar.)
VACEK český herec, moderátor, prekladateľ a tlmočník (Petr, *1965)