Výsledky vyhľadávania pre to ist z lat

ABONENTKA abonentný lístok, preukážka predplatiteľa
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
ANALYZÁTOR prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie, látka používaná pri analýze, ten, kto prevádza analýzu
BULLA listina so zlatou pečaťou
CÍGER slovenský hokejista mnohonásobný reprezentant ktorý sa uplatnil i v NHL a hokejový tréner (Zdeno *1969)
CNG C-Nachweisgerät, prístroj na dôkaz chemických bojových látok, ktorý sa používa vo švajčiarskej armáde (nem.skr.)
ČINIDLO látka ktorou sa zisťujú iné látky
DANA Slnkobohyňa. Jej spojitosť so slnkom je v jej zjave (zlaté vlasy, biele telo) a takisto v jazdí na zlatom vozíku (častá metafora slnka u Slovanov)
DECHT hustá, tmavá, olejovitá kvapalina vznikajúca pri tepelnom rozklade organických látok bez prístupu vzduchu