Výsledky vyhľadávania pre to jesť

BOL existoval, jestvoval
BOLA jestvovala, existovala, žila
BOLI žili, jestvovali, existovali
BYŤ jestvovať, existovať, žiť, vyskytovať sa, byť naporúdzi
ČIŽE alebo, to jest
ENTITA podstata, to čo je, niečo jestvujúce, hoci aj abstraktné, vo fyzike jadro, atóm, objekt, o ktorom je v databáze uložená informácia
MEDZIMOLEKULÁRNY jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi molekulami
MEDZIPLANETÁRNY jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi planétami, napr. medziplanetárny let
TEDA slovom, skrátka, to jest, tak, preto
TJ to jest (skr.)