Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre to po angl.

AC after Christ (skr.), po Kristovi (angl.skr.)
ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (skr.), európsky štandard na výmenu informácii riadenia letovej prevádzky (angl.skr.)
CEPT European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (skr.), Európska konferencia poštových a telekomunikačných administrácií (angl. skr.)
DAG Directorate for Geographical Affairs (skr.), organizácia prevádzkovaná Libanonskou armádou, zodpovedná za manažovanie geopriestorových informácií o Libanone (angl.skr.)
EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacons, núdzové rádiové majáky na zisťovanie polohy (angl.skr.)
ER emergency room (skr.), pohotovostné oddelenie v nemocnici (angl.skr.)
IMSA International Mind Sports Association, Medzinárodná asociácia mentálnych športov (angl.skr.)
JAR Just another rifle (skr.), puška, ktorú používa United States Secret Service (angl.skr.)
ORACLE Oak Ridge Automatic Computer and Logical Engine, skorý počítač vytvorený Oak Ridge National Laboratory (angl.skr.)
QFT Quantum Field Theory (skr.), kvantová teória poľa, aplikácia kvantovej mechaniky (angl.skr)