Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre to sa stava

ABSOLUTIZMUS vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc, neobmedzená vládna moc jednotlivca,absolútna monarchia, samovláda
BYŤ konať sa, uskutočňovať sa, diať sa, stávať sa, pochádzať
EMULZIA sústava dvoch vzájomne sa nemiešajúcich a v sebe jemne rozptýlených látok
GULIVER rozprávková postava námorníka, ktorý sa dostal do krajiny malých ludí – Liliputánov
HERÉZA kacírstvo, hlásanie bludov z hľadiska katolíckej cirkvi, zastávanie názorov odlišných od oficiálnych
KONŠTRUKCIA zostavenie, zhotovenie, zostrojenie, spôsob stavby, stavba samotná, kostra stavby, stavba tela, telesný stav, umelá predstava, výmysel
OBSESIA nutkavá, vtieravá myšlienka, chorobne utkvelá predstava, posadnutosť
SHASTA hlavná postava v románe z roku 1954 autora C. S. Lewisa Kôň a jeho chlapec
THOMIZMUS učenie scholastického filozofa Tomáša Akvinského, základná sústava stredovekej katolíckej teológie
TROJAN slovanská mytologická postava,mesto v Bulharsku, rajón v Bulharsku, predmestie Johannesburgu, nebezpečný program, videohra od Capcomu pre NES, značka kondómov, vyradená jadrová elektráreň v Rainieri v Oregone, USA, americké tréningové lietadlo, britský vý