Výsledky vyhľadávania pre tohto roku skr na 2 písmená

AC v bežnom roku, tohto roku (anni curentis - lat. skr.)
TR tohto roku (skr.)