Výsledky vyhľadávania pre tok

AALY meno básnika Tokombajeva
ABGABE poplatok, po nemecky
ABIT značka počítačových súčiastok
ABONENTKA abonentný lístok, preukážka predplatiteľa
ABSORBÉR látka majúca schopnosť pohltiť iné látky z roztokov
ABSORBOVAŤ pohlcovať, vstrebávať (absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)
ABÚLIA chorobný nedostatok vôle
ABUNDANCIA hojnosť, nadbytok (kniž.)
ABUNDANCIA nadbytok, hojnosť, početnosť (všeob.)
AC altocumulus (skr.), altokumulus, druh oblaku (angl.skr.)