Výsledky vyhľadávania pre tok

AAC rakúsky autoklub
AALY meno básnika Tokombajeva
ABGABE poplatok, po nemecky
ABIT značka počítačových súčiastok
ABONENTKA abonentný lístok, preukážka predplatiteľa
ABSORBÉR látka majúca schopnosť pohltiť iné látky z roztokov
ABSORBOVAŤ pohlcovať, vstrebávať (absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)
ABÚLIA chorobný nedostatok vôle
ABUNDANCIA hojnosť, nadbytok (kniž.)
ABUNDANCIA nadbytok, hojnosť, početnosť (všeob.)