Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ton ce

ACETOL hydroxyacetón
ACETONÉMIA prítomnosť acetónu v krvi
ACETONÚRIA ketonúria, vylučovanie acetónu močom
ACETONÚRIA ketonúria, vylučovanie ketónov – acetónu – močom
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
AKCIDENTÁLA znamienko pre zníženie alebo zvýšenie tónu, znamienko rušiace predznamenanie
AKORD súzvuk troch alebo viacerých tónov, úkolová práca alebo mzda
AKTATIÓN syn Autonoy, dcéry thébskeho kráľa Kadma a jej manžela Aristaia
AKÚT 1. stúpavý tónový (melodický) prízvuk 2. grafické znamienko na označenie stúpavého prízvuku, apostrof
ALOCHTÓNNY zavlečený, prenesený, druhotný, pochádzajúci z iného miesta, napr. organizmus, opak autochtónneho