Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre totoznost

AGNOSKÁCIA zisťovanie totožnosti osôb alebo vecí, uznanie niečoho, identifikácia
DAKTYLOSKOPIA náuka o odtlačkoch prstov, odoberanie odtlačkov prstov a určovanie totožnosti na ich základe
GENERÁLIE všeobecné údaje, všeobecné údaje slúžiace napr. na určenie totožnosti človeka
IDENTIFIKÁCIA v psychiatrii stotožnenie sa človeka s inou osobou, zisťovanie totožnosti
IDENTIFIKOVAŤ zisťovať totožnosť, určovať základné vlastnosti jednotlivca alebo predmetu za účelom jeho zaradenia do príslušnej prírodovedeckej skupiny
IDENTITA totožnosť
IDENTITA totožnosť (kniž.)
INKOGNITO zatajenie mena, pôvodu, totožnosti, krycie meno, tajne, nie pod vlastným menom
LEGITIMÁCIA doklad totožnosti
LEGITIMOVAL zisťoval totožnosť osoby