Výsledky vyhľadávania pre tovar sk

ÁRU tovar, po maďarsky
BAKELIT syntetická plastická látka používaná pri výrobe spotrebného tovaru, tvrdený plast zo skupiny fenoplastov
BENIAČ slovenský podnikateľ a továrnik (Karol, 1856-1942)
BERNOLÁK slovenský jazykovedec, prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny, ústredná postava Slovenského učeného tovarišstva, prvého celoslovenského kultúrneho národného spolku, rímskokatolícky kňaz (Anton, 1762-1813)
BIŽUTÉRIA drobné módne doplnky a ozdoby zo skla, kože, kovu a pod., obchod s takýmto tovarom
CESTO pekársky polotovar
DEKLASIFIKÁCIA preradenie tovaru do nižšej kvalitatívnej a cenovej skupiny, poníženie niekoho, znehodnotenie, zníženie, zneváženie
DEKORD zľava na poškodený tovar
DEKORT zníženie ceny tovaru z dôvody jeho poškodenia alebo nedostatočnej kvality
DOPREDAJ predaj zvyškov tovaru