Výsledky vyhľadávania pre trada

BALKONET dekoračná balustráda (archit.)
FREEWAY autostráda, po anglicky
ŽIVORIŤ žiť v núdzi, biediť, strádať, bedačiť, sotva prežívať