Výsledky vyhľadávania pre tramping

HURIKÁN český skaut, cestovateľ, tramp, športovec, spisovateľ, publicista, redaktor, partizán, historik trampingu a trampský pesničkár (Bob, 1907-1965)
KORDA český tamburáš a hráč na brač, zborový spevák, trampský spevák, skladateľ, textár, pesničkár a propagátor trampingu (Jenda, 1904-1986)
TRAMP stúpenec trampingu