Výsledky vyhľadávania pre tratia

DIAĽKAR vodič na diaľkových tratiach (hovor.)
ODPASÚ stratia (expr.)
STRATIA vytratia
ZAKAPÚ stratia sa (expr.)