Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre treťohor

ALPID tektonická jednotka, ktorá vzniklá alpínskym vrásnením na konci druhohôr a treťohôr
AMBRA voskovitý výlučok veľryby využívaný pre svoju špecifickú vôňu v kozmetickom priemysle, fosílna živica z treťohorných ihličnatých stromov, skorá odroda zemiakov
EOCÉN starší treťohorný útvar
EOCÉN staršie obdobie treťohôr
EOLIT kamenný artefakt z treťohôr
EOLIT treťohorný artefakt
GLACIÁL doba ľadová, relatívne studené a relatívne suché obdobie neskorého neogénu (mladšie treťohory), kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaľadnenia a poklesu morskej hladiny
KENOZOIUM geologická éra zahŕňajúca treťohory a štvrtohory, neozoikum
LULET vrstva treťohôr, po česky
MEDITERÁN prvý stupeň mladších treťohôr