Výsledky vyhľadávania pre treba

ABSORBOVAL pohlcoval, vstrebával
ABSORBOVAL vstrebal
ABSORBOVALA pohlcovala, vstrebávala
ABSORBOVALI pohlcovali, vstrebávali
ABSORBOVALO pohlcovalo, vstrebávalo
ABSORBOVAŤ pohlcovať, vstrebávať (absorbcia = pohlcovanie, vstrebávanie látok alebo energie)
ABSORBOVAŤ pohlcovať, vstrebávať, vpíjať, pohltiť, vsať, vsávať, vpiť
ABSORBOVAŤ vstrebať
ABSORBUJ pohlcuj, vstrebávaj
ABSORBUJE pohlcuje, vstrebáva