Výsledky vyhľadávania pre trestné

ABERÁCIA odchýlka od normálneho stavu organizmu, chyba optickej šošovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením, omyl páchateľa čo do predmetu trestného činu, chromozómová mutácia
ABOLÍCIA zastavenie trestného konania udelením milosti
AMNESTIA hromadné odpustenie trestného stíhania alebo trestu milosťou udelenou hlavou štátu
DELIKVENCIA páchanie trestnej činnosti
KÁRNE trestné (zast.)
KOLÚZIA sťažovanie trestného konania pôsobením na svedkov alebo spolupáchateľov
KOMPLIC spoluvinník, spoločník páchateľa trestného činu
KONZUMPCIA spotreba spotrebných predmetov na uspokojenie potrieb, v právnictve obsiahnutie jedného trestného činu v inom
KRIMINALISTIKA je samostatná veda, ktorá skúma zákonitosti vzniku, priebehu a prejavov kriminalistických udalostí, ktoré sa odohrali na mieste trestného činu
KRIMINALISTIKA veda skúmajúca a odhaľujúca páchateľov trestnej činnosti, zisťujúca súdne dôkazy a pod.