Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre trestu

ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie trestu smrti
ABOLICIONIZMUS hnutie za zrušenie zákona, hnutie za zrušenie otroctva v USA začiatkom 19. storočia, hnutie za zrušenie trestu smrti
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu (práv.)
ABSOLÚCIA upustenie od výkonu právoplatne vyhláseného trestu, rozhrešenie, odpustenie hriechov
AGRACIÁCIA odpustenie alebo zmiernenie trestu
AMNESTIA hromadné odpustenie trestného stíhania alebo trestu milosťou udelenou hlavou štátu
INDULGENCIA zhovievavosť, ohľaduplnosť, miernosť, odpustenie trestu, cirkevné odpustky
KARCER druh trestu najmä na stredných školách
KARET druh trestu v judaizme
KAT vykonávateľ trestu smrti, popravca