Výsledky vyhľadávania pre triestila kniž

ATOMIZOVALA rozdrobovala, trieštila (kniž.)