Výsledky vyhľadávania pre tropicky kr

AKÁCIA tropický krík alebo strom rodu Acacia, z ktorého výlučkov sa vyrába lepidlo známe ako arabská guma
BETEL tropický krík
BUŠ tropický krovinatý porast
EIRP Effective Isotropic Radiated Power, efektívny izotropicky vyžiarený výkon (angl.skr.)
GEKON drobný jašter, jašterovitý plaz tropických krajín
KASIA subtropický krík
KOKA tropický krík s listami obsahujúcimi kokaín, droga zo sušených listov tohto kríka
MANIOK tropická okopanina, tropický ker so škrob. hľuzami
MOSKYT dvojkrídly tropický hmyz, tropický komár
TELEMORFIA pôsobenie chemotropických látok na konkrétny organizmus na diaľku