Výsledky vyhľadávania pre trpny rod slovies

PASÍVUM trpný rod slovies, dlh, prevaha záväzkov nad pohľadávkami, nedostatok