Výsledky vyhľadávania pre trva po nem

DAUER trvanie, po nemecky
DAUERN trvať, po nemecky
DAUERT trvá, po nemecky
GEDULD vytrvalosť, po nemecky
KOČOVAŤ nemať trvalé (pevné) obydlie, meniť svoje sídlo, meniť miesto pôsobenia
STABILNÝ trvalý, stály, nemenný, pevný, nepohyblivý, neprenosný