Výsledky vyhľadávania pre tryzn

ASKÉTA kajúcnik, sebatrýzniteľ, človek vedúci odriekavý život
ASKÉZA odriekanie, odriekavý život, sebatrýznenie, mravná prísnosť (cirk.)
FLAGELANT kto sa bičuje, samotrýzni, prívrženec stredovekého sektárskeho hnutia, ktoré hlásalo sebatrýznenie, pohlavne úchylný človek, ktorý nachádza ukojenie v bičovaní
KATAN trýzniteľ
KATOVAL trýznil
KATOVAŤ mučiť, týrať, trýzniť (expr.)
KATUJE trýzni
KATUJEM mučím, trýznim (expr.)
MUČÍŠ týraš, trýzniš
MUČIŤ trýzniť