Výsledky vyhľadávania pre tur po anglicky

AGENCY agentúra, po anglicky
CRICK anglický fyzik a biochemik, spoluobjaviteľ molekulovej štruktúry DNA, laureát Nobelovej ceny (Francis Harry, 1916-2004)
CULTURE kultúra, po anglicky
CULTURE kultúrny, po anglicky
INVOICE faktúra, po anglicky
LETTER literatúra po anglicky
PINTER anglický dramatik a básnik herec a politický aktivista nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (Harold *1930)
PINTER britský (anglický) spisovateľ (dramatik a básnik), herec a politický aktivista, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (Harold, 1930-2008)
POLITE kultúrny, po anglicky
SCORE partitúra, po anglicky