Výsledky vyhľadávania pre tuzil

LIPOL túžil po niečom, túžil za niečím
LIPOL túžil za niekým
MREL veľmi túžil (expr.)
NILA túžila (poet.)
NILO túžilo
NYL túžil (kniž.)
NYL túžil, bol roztúžený (bás.)
NYLA bola roztúžená, túžila (bás.)
NYLA túžila (poet.)
NYLA túžila, bás.