Výsledky vyhľadávania pre tvar hov

ALIVANKA rumunské tvarohové rezy
AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
ANATOMICKÝ týkajúci sa anatómie, tvarom vyhovujúci stavbe ľudského tela
CIRKULÁR strojová píla kruhového tvaru
DOTS tvarohová tyčinka
JAZYK miesto s väčšou snehovou pokrývkou s pretiahnutým tvarom
KARDIOSPAZMUS porucha kruhového svalu uzatvárajúceho prechod z pažeráka do žalúdka
KOLESO predmet kruhového tvaru, kruhový predmet, kruh
KOMBINÁCIA zoskupovanie, spájanie, vytváranie vzťahov, úsudok, usudzovanie, dohad, domnienka, v matematike zoskupenie určitého množstva prvkov vybraných z daného množstva podľa určitých pravidiel
KOMPOZÍCIA skladanie zostavovanie celku z jednotlivých častí hudobná skladba tvorivý skladateľský proces náuka o skladbe hudobných diel obsahová a formálna stavba umeleckého alebo vedeckého diela zmes zlúčenina výtvarné vyjadrenie ekonomických funkčných es