Výsledky vyhľadávania pre tvrda hornina d

LIMNOKVARCIT kremitá usadenina, tvrdá hornina
LYDIT tvrdá kremenná hornina
MRAMOR tvrdá hornina, odroda vápenca
ŽULA tvrdá hornina