Výsledky vyhľadávania pre tvrdenie po

ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ARGUING tvrdenie, po anglicky
ASERTO tvrdenie, po esperantsky
ATEST osvedčenie, písomné potvrdenie, overenie, potvrdenie vlastností výrobku
ATEST písomné potvrdenie, atestácia
ATEST písomné potvrdenie, osvedčenie o kvalite, atestát
ATESTÁCIA osvedčenie, posudok, potvrdenie, vysvedčenie
AXIÓM zásada, tvrdenie, poučka, základná nedokázateľná veta
AXIÓMA zásada, tvrdenie, poučka, základná nedokázateľná veta samozrejmá aj bez dôkazov, v matematike tvrdenie, ktorého oprávnenosť sa prijíma bez dôkazov a overenia
CEDUĽA potvrdenie, lístok so správou alebo oznámením, výveska, plagát, starší názov bankovky