Výsledky vyhľadávania pre ty angl

ABS Asset-backed security (skr.), cenný papier založený aktívom (angl.skr.)
AEIF European Association for Railway Interoperability (skr.), Európska asociácia pre interoperabilitu železníc (angl.skr.)
AGO predtým, po anglicky
ANGLICIZMUS do iného jazyka prevzatý anglický jazykový prvok
ANGLICKÝ týkajúci sa Anglicka, vzťahujúci sa na anglický jazyk
BARONET príslušník anglickej šľachty
BARONET príslušník nižšej anglickej šľachty, nižší šľachtic
BASIC ENGLISH zjednodušený typ angličtiny
BASICENGLISH zjednodušený typ angličtiny
BEFORE predtým, po anglicky