Výsledky vyhľadávania pre ty po francúzsky

ATONE ochabnutý, po francúzsky
DRU hustý, bujný, po francúzsky
GAULLIZMUS francúzsky politický smer vytýčený prezidentom generálom Ch. De Gaullom v rokoch 1959 – 1969
GAVOTTE starý francúzsky ľudový tanec, neskôr spoločenský, skladba podobného typu, najmä ako intermezzo suity
CHAMOIS svetložltý, po francúzsky
IVRE opitý, po francúzsky
JOLIOT-CURIE francúzsky fyzik, člen Parížskej akadémie vied, spoluobjaviteľ umelej rádioaktivity, v roku 1935 získal Nobelovu cenu za chémiu (Frédéric, 1900-1958)
LORS od tých čias, po francúzsky
NANTI bohatý, po francúzsky
PROUDHON francúzsky filozof, sociológ a typograf (Pierre-Joseph, 1809-1865)