Výsledky vyhľadávania pre učiť po česky

BUCHLOVAN český spisovateľ, prekladateľ z nemčiny a poľštiny, učiteľ a knihovník (Bedřich Beneš, 1885-1953)
KROUPA český politik, vysokoškolský učiteľ, filozof a signatár Charty 77 (Daniel, *1949)
MUČIT mučiť, po česky
NAUČIT naučiť, po česky
UČITEL učiteľ, po česky