Výsledky vyhľadávania pre uškrt

STRANGULÁCIA uškrtenie zaškrtenie, obesenie
UDÁVI udusí, pogniavi, uškrtí (zast.)