Výsledky vyhľadávania pre ucasti

ABAKTERIÁLNY bez účasti baktérií
ABAKTERIÁLNY ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií
ABIOGÉNNY bez účasti živých organizmov
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, sústavná absencia (všeob.)
ABSENTIZMUS vymeškávanie účasti bez uvedenia dôvodu, zanechanie majetku majiteľom
ADJUVANCIE súčasti lieku zosilujúce účinok vlastného liečiva
AKCIA účastina (fin.)
AKCIONÁR účastinár
ANGAŽOVANOSŤ účastnosť, záujem presadiť, motivácia účasti, zaujatie stanoviska
ANGAŽOVANOSŤ zainteresovanosť, účastnosť, motivácia účasti