Výsledky vyhľadávania pre uchadzač

ADEPT stúpenec, uchádzač, začiatočník (vo vede, umení, v praktickej činnosti)
AŠPIRANT uchádzač (kniž.)
AŠPIRANT uchádzač, čakateľ, kto sa pripravuje na vedeckú prácu
AZYLANT uchádzač o azyl, spravidla politický
ČAKATEĽ ašpirant, kandidát, uchádzač
KANDIDÁT čakateľ, uchádzač, náhradník
KANDIDÁT čakateľ, uchádzač, náhradník, vedecká hodnosť kandidáta vied, skr. CSc.
PETENT žiadateľ, uchádzač (kniž.)