Výsledky vyhľadávania pre ucho po s

AEROS americká spoločnosť vyrábajúca vzducholode
AEROTRAIN vlak pohybujúci sa na vzduchovom vankúši
AFATIK postihnutý poruchou reči
AIRBAG bezpečnostný vzduchový vak v autách chrániaci pri kolízii vodiča a spolujazdca vozidla
AKRÁLNY vyčnievajúci nad povrch tela, napr. ucho, nos
AKROMEGÁLIA chorobné zväčšenie okrajových častí tela spôsobené poruchou činnosti hypofýzy
AKUTRAUMA poškodenie sluchového ústrojenstva zvukom
AMANITA muchotrávka, po latinsky
APREHENZIA vnímanie, pochopenie, uchopenie podstaty veci, okamih postrehnutia, podráždenosť, urážlivosť, namyslenosť, uchopenie sa držby veci
ARCHIJEREJ pomenovanie štyroch najvyšších duchovných hodností