Výsledky vyhľadávania pre uctievaj

ADORUJ zbožňuj, klaňaj sa (náb.), zbožne uctievaj, vzývaj, modli sa
ADORUJÚ zbožne uctievajú, klaňajú sa (náb.)
CTI uctievaj, váž si
CTITE uctievajte, prejavujte úctu
HANOBIA znevažujú, zneuctievajú
SVEŤ uctievaj
ŠINTOIZMUS starojaponské náboženstvo uctievajúce prírodné sily a predmety, mŕtvych predkov a národných hrdinov