Výsledky vyhľadávania pre uctov

ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ACCOUNT vyúčtovanie, po anglicky
AUDIT overenie účtovnej uzávierky
AUDIT revízia účtov, kontrola účtovníctva
AUDÍTOR kedysi prísediaci u vojenského súdu, overovateľ účtovníctva, sudca katolíckeho cirkevného súdu
BILANCIA účtovná súvaha
BOOKOVANIE zaknihovanie, rezervovanie si niečoho, napr. hotelovej izby, zaregistrovanie, zaúčtovanie, rezervácia, booking
BUKOVANIE zaregistrovanie, zaúčtovanie
CLERK účtovník, po anglicky
DOPIKA podvojné účtovníctvo