Výsledky vyhľadávania pre uctov

ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ACCOUNT vyúčtovanie, po anglicky
AUDIT overenie účtovnej uzávierky
AUDIT revízia účtov, kontrola účtovníctva
AUDÍTOR kedysi prísediaci u vojenského súdu, overovateľ účtovníctva, sudca katolíckeho cirkevného súdu
BILANCIA účtovná súvaha
BOOKOVANIE zaknihovanie, rezervovanie si niečoho, napr. hotelovej izby, zaregistrovanie, zaúčtovanie, rezervácia, booking
BUKOVANIE zaregistrovanie, zaúčtovanie
CLERK účtovník, po anglicky
DOPIKA podvojné účtovníctvo
EPUNIT zúčtovacia jednotka štátov bývalej Európskej platobnej únie
FAKTUROVAŤ vyúčtovať
CHOZRAŠČOT sovietska prax tzv. samozúčtovania, keď jednotlivé prevádzkové zložky podniku voči sebe vystupujú ako ekonomicky samostatné jednotky
INVENTARIZÁCIA kontrola účtov, vykonanie inventúry
KALKULÁCIA kalkulovanie, účtovanie, výpočet, rozpočet, účtovná súvaha, úsudok
KAMERALISTIKA najstarší spôsob účtovníctva, štátne účtovníctvo (zast.)
KOMPENÁCIA vzájomné vyrovnanie, poskytnutie náhrady, vzájomné vyúčtovanie pohľadávok a záväzkov
KOMPENZÁCIA vzájomné vyrovnanie, poskytnutie náhrady, vzájomné vyúčtovanie pohľadávok a záväzkov
NOSTRO účet banky na zúčtovanie bankových operácií so zahraničím
PACIOLI taliansky františkán, matematik, autor prvého sústavného výkladu podvojného účtovníctva (Luca, asi 1445-1514)
PAGINA číslovaná strana knihy, najmä účtovnej, číslo stránky (odb.)
SALDO zostatok účtu, konečný súčet alebo rozdiel účtovných položiek, zostatok na účte, účtovný zostatok
SALDOKONTO hlavná účtovná kniha
SALDOKONTO účtovná kniha pohľadávok
SALVO ERRORE ET OMISSIONE účtovná doložka „s výhradou omylu a opomenutia“, skr. s.e.e.o.