Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre udalosti

AFTERPARTY večierok konaný na záver nejakej akcie či udalosti, večierok po nejakej akcii
AKTÉR aktívny účastník deja alebo udalosti, zastaralý výraz pre herca
ANACHRONIZMUS čo odporuje danej dobe, čo je zastaralé, časovo nevhodné, kladenie osoby, javu alebo udalosti do inej doby než patrí, prežitok
CYKLUS opakujúci sa sled udalostí, pravidelná zmena činnosti, súbor jednotiek rovnakého typu idúci alebo opakujúci sa po sebe
DIANIE udalosti
DOINGS udalosti, po anglicky
EVENTS udalosti, po anglicky
HISTÓRIA dejiny, minulosť, súhrn udalostí a dejov človeka a/alebo prírody v minulosti
HISTÓRIA priebeh deja nejakej udalosti
HYMNA slávnostná skladba k cirkevnej alebo inej udalosti ako symbol jednoty a spolupatričnosti, velebenie, chválospev