Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre udene

BATÉRIA zostava vodovodných ventilov umožňujúca miešanie teplej a studenej vody (stav.)
DEEXCITÁCIA prevedenie vybudeného atómu do základného stavu
GLACIÁL doba ľadová, relatívne studené a relatívne suché obdobie neskorého neogénu (mladšie treťohory), kedy dochádzalo k mohutnému rozvoju zaľadnenia a poklesu morskej hladiny
HLÁS studené jedlo z pokrájaného mäsa
JITA značka studenej vody
LUMINOFOR látka, v ktorej dochádza k luminiscencii, vydávaniu tzv. Studeného svetla
NÁREZ studené jedlo
NÁREZY studené jedlá
OKLÚZIA uzavretie, skus, záver, uzáver, prekážka, zábrana, v meteorológii proces uzatvárania teplého sektoru frontálnej tlakovej níže, spojenie teplého a studeného frontu, schopnosť tuhých látok pohlcovať plyny
OŠTIEPOK druh údeného ovčieho syra