Výsledky vyhľadávania pre udolie

AMUK turecké údolie
COCORA údolie v Kolumbii
DALE údolie, po anglicky
DENE údolie, po anglicky
DOLINA geomorfologický útvar, údolie, pozdĺžny úsek zemského povrchu medzi kopcami (s vodným tokom)
DOLINA údolie
KAŇON hlboké a úzke riečne koryto alebo údolie so strmými stenami vytvorené riečnou eróziou
KAŇON strmé riečne údolie
KAŇON údolie zovreté skalami
KAR kotlovité, panvovité údolie