Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre uhľ

ABA zosilnený súhlas
ABDŽAD synonymum, ktoré navrhuje Peter T. Daniels pre spoluhláskové písmo
ABSOLUTÓRIUM súhlas na odchod niekoho (pren.)
ACCORD súhlas, po anglicky
ACETYLÉN jedovatý horľavý uhľovodík s trojitou väzbou vznikajúci rozkladom karbidu vodou, používa sa na zváranie, svietenie a pod.
ACETYLÉN organická zlúčenina uhlíka a vodíka
AFIRMATÍVNY súhlasný
AFRIKÁTA spoluhláska vznikajúca splynutím sykavky so zubnou spoluhláskou
AFRIKÁTA spoluhláska, ktorá vznikla splynutím zubnej spoluhlásky so sykavkou
AGRE súhlas lotyšsky