Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre uhľovodika

ALÉN uhľovodík s dvojitými väzbami, druh uhľovodíka, propadién (chem.)
ALKÁN druh uhľovodíka, málo reaktívna látka
ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
AMYLÉN druh uhľovodíka, uhľovodík
APUK terpolymér etylénu, propylénu a nenásyteného uhľovodíka
ARYL radikál aromatického uhľovodíka
BUTYL uhľovodík butánu, radikál uhľovodíka
CETÁN druh uhľovodíka
DIFENYL druh uhľovodíka
ETÍN nenasýtený uhľovodík s trojitou väzbou, druh uhľovodíka, acetylén