Výsledky vyhľadávania pre uhlík

ACETYLÉN organická zlúčenina uhlíka a vodíka
ALICYKLICKÝ označenie uhľovodíkov a ich derivátov s reťazcami kruhovito usporiadaných atómov uhlíka
ALKÉN nenasýtený uhľovodík s jednou trojitou väzbou medzi atómami uhlíka v otvorenom reťazci
ALKYL chemický radikál uhľovodíkov, jednoväzbový uhlíkový zvyšok odvodený od molekuly nasýteného uhľovodíka odtrhnutím atómu vodíka
AMYL organická skupina s 5 atómami uhlíka
AMYL organická skupina s piatimi atómami uhlíka
ANTRACIT najstaršie a najkvalitnejšie čierne uhlie, s najvyšším obsahom uhlíka
AUSTENIT pevný roztok uhlíka v železe, štruktúrna zložka ocele
AUTOTROFIA spôsob výživy zelených rastlín a niektorých baktéri, odoberajúcich uhlík z oxidu uhličitého a získavajúcich energiu zo svetla alebo oxidáciou anorganických látok
C uhlík (zn.)