Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre uklad

ADIPOZITÁZA rovnomerné ukladanie tuku v organizme
ARCHIVOVAŤ ukladať do archívu
IMPREGNÁCIA napustenie ochrannými látkami na zvýšenie odolnosti hmoty voči vlhkosti, preniknutie ropy do okolitej horniny, ukladanie organických látok v stenách buniek, dosiahnutie nepriepustnosti
INFILTRÁCIA preniknutie, presiaknutie, vsakovanie zrážkovej alebo povrchovej vody do horniny, ukladanie cudzích látok alebo teliesok v tkanive, preniknutie príslušníka polície do zločineckej organizácie
INKRUSTÁCIA ukladanie vápenných solí v tkanive, obalenie organickej látky nerastom, vyzrážanie látok z roztoku, potiahnutie minerálnym kameňom, ochranný povlak rastlín proti chorobám alebo škodcom
INTRIGA úklad
KABALA úklady (kniž.)
KALCIFIKÁCIA kalcifikovanie, zvápenatenie, chorobné alebo prirodzené ukladanie solí vápnika do tkanív
KALCINÓZA ochorenie vyvolané ukladaním vápnika v pokožke a pri kĺboch
KLÁDOL ukladal