Výsledky vyhľadávania pre ukovat

AKCENTOVAŤ zdôrazňovať, vyzdvihovať význam niečoho, prízvukovať
AUTOREPRODUKCIA schopnosť živých organizmov reprodukovať sa
BROWNING automatická opakovacia pištoľ so zásobníkom v rukoväti
DEDUCE dedukovať, po anglicky
EVOLVE dedukovať, po anglicky
GRIF chmat, hmat, uchopenie, obranný spôsob, úskok, trik, rukoväť
CHANDŽAR (Khanjar) je tradičná ománska dýka so zahnutou čepeľou, ostrie má na oboch stranách, rukoväť je zo striebra a často býva zdobená, púzdro je zo slonoviny. Vyobrazenie Chandžaru sa vyskytuje na ománskej vlajke i znaku.
INDUKČNOSŤ SKALÁROVÁ veličina charakterizujúca schopnosť indukovať pri zmene elektrického prúdu elektromotorické napätie
INFER dedukovať, po anglicky
LORNET okuliare s rukoväťou, okuliare s držadlom