Výsledky vyhľadávania pre uloha

ELABORÁT vypracovaná úloha
FUNKCIA úloha
HEGEMÓNIA vedúce postavenie, vedúca úloha, nadvláda
LEKCIA úloha, cvičenie, časť učebnej látky, učebná hodina, prednáška, poučenie, napomenutie
MISIA úloha, poslanie
OPERÁT podrobne spracovaná úloha
PART divadelná úloha
PART filmová úloha
PART hercova úloha
PART notový zápis (hud.), úloha herca (hovor.)